Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Auto-moto služby

Auto-moto služby

Cirkevné organizácie

Cirkevné organizácie

Doprava

Doprava

Drevári

Drevári

Lekári

Lekári

Lekárne

Lekárne

Mestá

Mestá

Obce

Obce

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Predajcovia

Predajcovia

Reštaurácia

Reštaurácia

Sezónne práce

Sezónne práce

Služby

Služby

Stavbári

Stavbári

Strojárstvo

Strojárstvo

Ubytovanie

Ubytovanie

Výroba

Výroba

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Školy

Školy